STORITVE, ki jih opravljamo za vse vrste gospodarskih subjektov:

 1. Kontiranje in knjiženje dokumentov v glavno knjigo in vodenje pomožnih evidenc.
 2. Analitične evidence terjatev in obveznosti ter osnovnih sredstev.
 3. Vodenje davčnih evidenc za katere je subjekt zavezan in dolžan obveščati DURS, ter oddaja obrazcev preko sistema e-davki.
 4. Obračun osebnih prejemkov iz delovnega razmerja ter drugih dohodkov fizičnih oseb    (podjemna pogodba, avtorska pogodba, obračun najemnine in drugih prejemkov), ter oddaja obrazcev preko sistema e-davki.
 5. Sestavljanje medletnih izkazov po naročilu naročnika.
 6. Izdelovanje poročil predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij.
 7. Izdelava letnih računovodskih poročil o poslovanju podjetja za potrebe DURS-a in AJPES-a in oddaja le-teh.
 8. Svetovanje na področju računovodenja in analiza bilanc.
 9. Informacije o spremembah zakonov na področju davčne zakonodaje.
 10. Sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja
 11. Druge računovodske storitve.

Razširjen spekter storitev:

 • izdelava aktov o računovodstvu
 • izdelava poslovnega načrta
 • izdelava drugih pravilnikov, ki so predpisani z zakonom oz. za potrebe družbe
 • prijava potrebe po zaposlenih in prijava ter odjava zaposlenega v zavarovanje oz. iz zavarovanja
 • izdelava pogodb o zaposlitvi
 • izdelava predlogov za asignacijo, kompenzacijo, cesijo
 • priprava plačilnih nalogov
 • izdelava plačilnih opominov in obračun obresti
 • storitve po vaši zahtevi, za katere smo usposobljeni in se o njih dogovorimo ob dani situaciji